IMG_20210725_201403.jpg
המרכז בבאר שבע!

להתאמן כמו גיבורי על!

דרך פארקור!

אמנות תנועה שתלמד אתכם להתגבר על מכשולים בסביבה בעזרת הגוף שלנו.

פארקור זו חוויה של

שיפור, יצירתיות וביטחון. 
אתגר פיזי ומנטלי באימון אחד! 

 

אנחנו יוצרים, משחקים ומתאמנים
במערכת שיעורים שמתאימה

לכל גיל וכל רמה!